Rekrutacja 2023/2024

Uwaga rodzice !!!

Od 13 kwietnia 2023r. do 21 kwietnia 2023r. do godziny 15.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia lub w formie elektronicznej.

12 kwietnia 2023r. podano do publicznej wiadomośći przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
Listy dostępne są na drzwiach placówki przedszkola.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 będzie prowadzona w terminie:
od 06.03.2023 od godz. 8.00 do 20.03.2023 do godz. 15.00.

Dziecko do przedszkola zapisujemy za pośrednictwem strony internetowej:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

(kliknięcie na link powyżej przenosi na stronę rekrutacji – strona zostanie aktywowana w dniu 6 marca 2023 r.)

Należy zalogować się w systemie na platformie Vulcan, wypełnić wniosek, wydrukować i podpisać (wymagany podpis obojga rodziców). 
Wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
 

Film dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach:
https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

 
Formularz wniosku kandydata 2023
/public/userfiles/rekrutacja 23-24/Formularz_wniosku_kandydata_2023.pdf

Oświadczenia (kryteria ustalone przez organ prowadzący)
/public/userfiles/rekrutacja 23-24/Oswiadczenia_2023_samorzadowe.pdf

Oświadczenia (kryteria ustawowe)
/public/userfiles/rekrutacja 23-24/Oswiadczenia_2023_ustawowe.pdf


 Rodzice, których dzieci aktualnie uczęszczają do przedszkola
składają Kartę Potwierdzenia Kontynuacji wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu nr 3 w Stalowej Woli.

Karty można otrzymać w przedszkolu od 27.02.2023 r. (poniedziałek).
Wypełnione i podpisane karty należy złożyć w przedszkolu
w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2023 r. (piątek).


Zarządzenia w sprawie terminów oraz kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024:

Uchwała Nr LXVIII60417 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

Uchwała Nr LXVIII60317 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym_

Zarzadzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego 2

 
Podano do wiadomości publicznej 31.01.2023 r.

Dyrektor Przedszkola nr 3 w Stalowej Woli 
Wanda Gajewska