Adaptacja Krasnali 2022

  • 28
  • Oct
    2022
We wrześniu do naszego przedszkola zawitały nowe dzieci. Najmłodsza grupa to Krasnale, gdzie wszystkie dzieci po raz pierwszy zostały w przedszkolu bez Rodziców. Rozpoczął się okres edukacji przedszkolnej, bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Przedszkole jest środowiskiem edukacyjnym, które stymuluje możliwości rozwojowe dziecka, wspomaga jego rozwój indywidualny i tworzy korzystne warunki dla jego wszechstronnego rozwoju. Zadaniem dzieci było przystosowanie się do nowego środowiska, nowych sytuacji i warunków. Okazało się, ze gotowość dzieci do pobytu w przedszkolu jest bardzo duża i adaptacja przebiegła w miarę łagodnie, bardzo szybko pojawiły się uśmiechy, zaciekawienie i radość.  Dzięki udanej współpracy dzieci, ich rodzin i pracowników przedszkola, udało się stworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości i zaufania, gdzie dzieci poczuły się bezpiecznie i zrozumiały, że w przedszkolu mogą się bawić, nawiązywać kontakty i spokojnie czekać na swoich Rodziców.