Plan dnia

Plan dnia

6:00 – 8:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Rozmowy z rodzicami.

8:00 – 8:30
Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00
Śniadanie.

9:00 – 10:00
Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu.

10:00 – 11:30
Zajęcia na powietrzu, zabawy zorganizowane i dowolne w sali.

11:30 – 12:00
Obiad.

12:00 – 13:00
Zajęcia relaksacyjne, /dzieci młodsze – odpoczynek do godz. 14.30/, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela; dla dzieci: praca indywidualna w małych zespołach i z całą grupą – ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne.

13:00 – 14:00
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i zajęcia dodatkowe, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.

14:00 – 14:30
Podwieczorek.

14:30 – 16:00
Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.